Listopad 2016

Czy trzeba płacić podatki przy przekształceniu spółki cywilnej?

Konrad Dura        27 listopada 2016        Komentarze (0)

Opisując ostatnio przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną skupiłem się wyłącznie na kwestiach proceduralnych. Dziś chciał bym podzielić się z Tobą czytelniku aspektami podatkowymi tego procesu. Zacznę od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).  Zawarcie umowy spółki jawnej co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem PCC według stawki 0.5%. Jeżeli jednak w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w […]

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Konrad Dura        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Spółka cywilna jest ciągle jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie jej w spółkę prawa handlowego. Obecnie przepisy przewidują dwa tryby przekształcenia spółki cywilnej: przekształcenie w spółkę jawną, w trybie art. 26 §4 k.s.h., oraz przekształcenie w inną spółkę prawa handlowego, w trybie art. 551 k.s.h. Dziś chciał bym skupić się na przekształceniu […]

Nowe zasady opodatkowania przychodu z tytułu aportu

Konrad Dura        06 listopada 2016        Komentarze (0)

W obecnym stanie prawnym, przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, ustalany jest na podstawie nominalnej wartości obejmowanych udziałów. Powstaje on momencie dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitały zakładowego. Jednocześnie na dzień objęcia udziałów określa się koszt uzyskania przychodu, zaś metoda ich ustalenia […]