Bez kategorii

Uproszczone przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

Konrad Dura        22 stycznia 2017        Komentarze (0)

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową może być przeprowadzone przy zastosowaniu dwóch rodzajów procedur. O przebiegu standardowej procedury przekształcenia wspominałem już TUTAJ, dlatego dziś chciał bym napisać kilka słów o jej alternatywie. Możliwość zastosowania odmiennej procedury przekształcenia przewidziana została w art. 582 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że: w przypadku przekształcenia spółki jawnej albo spółki partnerskiej, w […]

Spółka komandytowa – czy warto się przekształcać?

Konrad Dura        15 stycznia 2017        Komentarze (0)

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej wiąże się z szeregiem korzyści, których nie dają inne spółki osobowe. Spółka ta daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności do  części wspólników, tj. komandytariuszy, do wysokości sumy komandytowej. Z uwagi na brak wymogów co do minimalnej wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki, odpowiednie ukształtowanie sumy komandytowej pozwala na całkowite wyłączenie […]

Przekształcenie apteki prowadzonej w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa

Konrad Dura        31 października 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu zgłosił się do mnie klient. Prowadzi on aptekę w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa i planuje zmienić formę prawną prowadzonej działalności na spółkę z o.o. Analizując możliwe warianty przekształcenia musiałem wziąć pod uwagę konieczność zachowania koncesji na prowadzenie apteki. Apteka mieści się w starym lokalu, który nawet po remoncie nie spełniałby wymogów koniecznych do uzyskania nowego […]

Przekształcenie spółki – a co to takiego?

Konrad Dura        16 października 2016        Komentarze (0)

Co należy rozumieć pod pojęciem „przekształcenie spółki” Jeżeli mam mówić o przekształcaniu spółek to na początku powinienem wyjaśnić czym to przekształcenie właściwie jest. Otóż przekształcenie, to nic innego jak zmiana formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa. Przyjąć można, że przekształcenie spółki w inną spółkę polega na zmianie typu spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, sposobu jej prowadzenia, […]