Podatkowe aspekty przekształceń

Uwaga na podatek liniowy przy przekształceniu!

Konrad Dura        24 maja 2017        Komentarze (0)

Podejmując decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową prawa handlowego (tj. spółkę jawną, partnerską czy komandytową) należy pamiętać również o wyborze formy opodatkowania przez jej wspólników. Niezłożenie zawiadomienia o wyborze stawki liniowej w odpowiednim terminie może doprowadzić do opodatkowania wspólników na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej 18% i 32%). Zatem kiedy […]

Czy trzeba płacić podatki przy przekształceniu spółki cywilnej?

Konrad Dura        27 listopada 2016        Komentarze (0)

Opisując ostatnio przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną skupiłem się wyłącznie na kwestiach proceduralnych. Dziś chciał bym podzielić się z Tobą czytelniku aspektami podatkowymi tego procesu. Zacznę od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).  Zawarcie umowy spółki jawnej co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem PCC według stawki 0.5%. Jeżeli jednak w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w […]

Nowe zasady opodatkowania przychodu z tytułu aportu

Konrad Dura        06 listopada 2016        Komentarze (0)

W obecnym stanie prawnym, przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, ustalany jest na podstawie nominalnej wartości obejmowanych udziałów. Powstaje on momencie dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitały zakładowego. Jednocześnie na dzień objęcia udziałów określa się koszt uzyskania przychodu, zaś metoda ich ustalenia […]

Czy spółka powstała w wyniku przekształcenia skorzysta z 15% CIT-u?

Konrad Dura        23 października 2016        Komentarze (0)

Na pewno słyszałeś  już o obniżeniu stawki podatku CIT z 19% na 15%. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r., a z preferencyjnej stawki będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (w pierwszym roku podatkowym) oraz tzw. mali podatnicy, czyli spółki których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły równowartości […]