Przekształcenie spółki cwyilnej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Konrad Dura        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Spółka cywilna jest ciągle jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie jej w spółkę prawa handlowego. Obecnie przepisy przewidują dwa tryby przekształcenia spółki cywilnej: przekształcenie w spółkę jawną, w trybie art. 26 §4 k.s.h., oraz przekształcenie w inną spółkę prawa handlowego, w trybie art. 551 k.s.h. Dziś chciał bym skupić się na przekształceniu […]