Czy spółka powstała w wyniku przekształcenia skorzysta z 15% CIT-u?

Konrad Dura        23 października 2016        Komentarze (0)

Na pewno słyszałeś  już o obniżeniu stawki podatku CIT z 19% na 15%. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r., a z preferencyjnej stawki będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (w pierwszym roku podatkowym) oraz tzw. mali podatnicy, czyli spółki których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro.

Jednak przedsiębiorcy planując w najbliższym czasie działania restrukturyzacyjne powinni wiedzieć, że ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania preferencyjnej stawki dla spółek utworzonych w wyniku:

  • przekształcenia, połączenia oraz podziału,
  • przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • przekształcenia spółki nie będącej osobą prawną w spółkę kapitałową.

Ograniczenie to  dotyczyć będzie również spółek utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nie mające osobowości prawnej, które wniosły na pokrycie kapitału zakładowego:

  • przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną cześć albo składnik majątkowy o wartości powyżej 10.000 euro,
  • składniki majątkowe otrzymane w związku z likwidacją innego podmiotu.

Podmioty te nie będą mogły zastosować 15% stawki w roku, w którym doszło do ww. czynności, jak również w roku następnym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: