Czy trzeba płacić podatki przy przekształceniu spółki cywilnej?

Konrad Dura        27 listopada 2016        Komentarze (0)

Opisując ostatnio przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną skupiłem się wyłącznie na kwestiach proceduralnych. Dziś chciał bym podzielić się z Tobą czytelniku aspektami podatkowymi tego procesu.

Zacznę od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).  Zawarcie umowy spółki jawnej co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem PCC według stawki 0.5%. Jeżeli jednak w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną nie dochodzi do zwiększenia majątku spółki nie ma obowiązku zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 93a Ordynacji podatkowej podmiot powstały w wyniku przekształcenia wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Oznacza to, że spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia będzie kontynuacją podatkową spółki cywilnej. Powinna zatem kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na zasadach przyjętych przez spółkę cywilną. Spółka przekształcona będzie również stroną postępowań podatkowych rozpoczętych przed przekształceniem.

W wyniku przekształcenia nie dochodzi od likwidacji spółki cywilnej a jej majątek przechodzi na spółkę jawną. W konsekwencji po stronie wspólników spółki niepowstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż czynność polegająca na przekształceniu spółki cywilnej nie będzie  rodzić obowiązku zapłaty podatku VAT. Przekształcenie nie stanowi bowiem transakcji podlegającej opodatkowaniu. Nie dochodzi tu bowiem do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, ani do świadczenia usług, co oznacza że przekształcenie nie mieści  się w przedmiotowym zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: