Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa to już zakazana optymalizacja podatkowa?

Konrad Dura        30 października 2017        Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis został zainspirowany spotkaniami, w których ostatnio uczestniczyłem. Na pierwszy rzut oka dotyczyły one zupełnie innych kwestii a klienci, z którymi rozmawiałem reprezentowali różne branże. Jednak wszystkie te spotkania miały pewien wspólny mianownik, którym było pytanie:

Czy przekształcenie mojej firmy może być kwestionowane przez organy podatkowe na podstawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?

Zanim jednak pójdziemy dalej, pokrótce wyjaśnię Ci czym jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania została wprowadzona do Ordynacji podatkowej w lipcu 2016 r. i ma zastosowanie do czynności dokonanych w sposób sztuczny, przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, sprzecznej z przepisami prawa podatkowego (unikanie opodatkowania). Z powyższego wynika, że klauzula będzie miała zastosowanie jeżeli:

 • czynność jest sztuczna,
 • czynność jest dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej,
 • sprzeczna z przepisami prawa podatkowego.

Za sztuczny uznaje się taki sposób działania, który nie został by zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej z sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu. O sztucznym działaniu może świadczyć w szczególności występowanie:

 • nieuzasadnionego dzielenia operacji
 • angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,
 • elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności,
 • elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących,
 • ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

Z kolei przez korzyść podatkową rozumie się m.in.

 • niepowstanie zobowiązania podatkowego,
 • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,
 • powstanie lub zawyżenie straty podatkowej,
 • powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku,
 • podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Zgodnie z art. 119d Ordynacji podatkowej, czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, gdy pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne.

W sytuacji, gdy okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonanej czynności, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.

Klauzula a przekształcenia

Niestety, na to pytanie nie można udzielić uniwersalnej odpowiedzi. W większości przypadków, zmiana formy prawnej nie będzie stanowiła unikania opodatkowania nawet, jeżeli będzie prowadziła do osiągnięcia korzyści podatkowej (np. braku podwójnego opodatkowania). Jest to działanie mieszczące się w ramach dozwolonej swobody działań podatnika.

Jednakże, nie jest wykluczone, że pewne procesy restrukturyzacyjne mogą podlegać pod klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Organy podatkowe mogą kwestionować takie przekształcenia, które dokonywane są wyłącznie po to by skorzystać z przepisów umożliwiających likwidację spółki osobowej bez podatku. Praktyka pokazuje również, że kwestionowane mogą być działania zmierzające do uniknięcia podatku dochodowego od zysków zgromadzonych na kapitałach zapasowych po przez dokonanie aportu przedsiębiorstwa. W tej kwestii, organy podatkowe sukcesywnie odmawiają wydawania interpretacji podatkowych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: