Korzystne zmiany w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego

Konrad Dura        06 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne spędza sen z powiek wielu moim klientom. Skutków jej uchwalenia obawiają się szczególnie Ci z nich, którzy są w trakcie realizacji procedury przekształcenia. Wymaga to ode mnie śledzenia na bieżąco zmian jakie zachodzą we wspomnianym projekcie. Dlatego też chciał bym opisać Ci drogi czytelniku, jakie decyzje zapadły na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji dnia 23 marca 2017 r.

Jak wspominałem TUTAJ, pierwotna wersja nowelizacji zakładała utratę zezwolenia na prowadzenia apteki w przypadku przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż spółka jawna lub partnerska, której wspólnikami są wyłącznie farmaceuci. Na posiedzeniu komisji przegłosowano jednak poprawki, które rozszerzają zakres dopuszczalnych przekształceń. Przyjęte rozwiązanie zakłada, że będzie można przekształcić każdą spółkę prawa handlowego, jeżeli w wyniku przekształcenia powstanie spółka jawna, partnerska lub komandytowa. Co więcej wspólnikiem spółki przekształcanej nie będzie musiał być wyłącznie farmaceuta, a spółka przekształcona będzie mogła prowadzić inną działalność, np. drogerię. Nadale jednak nie będzie można przekształcać przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności, ponieważ w wyniku przekształcenia powstanie spółka kapitałowa.

Kolejna poprawka rozszerza również krąg podmiotów, które będą mogły ubiegać się o zezwolenie. Obecnie projekt nowelizacji dopuszcza możliwość wydania zezwolenia :

  1. farmaceucie posiadającym prawo wykonywania zawodu, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,
  2. osobie fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
  3. osobowej spółce prawa handlowego.

Powyższe oznacza odejście od koncepcji „apteka dla aptekarza”, zakładającej że nowe apteki będą mogli otwierać, nabywać czy przekształcać wyłącznie farmaceuci.

Na wspomnianym posiedzeniu komisji zmieniono również treść przepisów przejściowych, dodając do art. 2 ustawy zmieniającej ust. 3 zgodnie z którym:

Do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

W mojej ocenie, tak zredagowany przepis otwiera drogę do swobodnego przekształcania, łączenia oraz dzielenia podmiotów, które uzyskają zezwolenia do chwili wejścia w życie nowelizacji, ponieważ przepisy dotychczasowe nie wprowadzają takich ograniczeń. W praktyce może to oznaczać wyłączenie możliwości działań restrukturyzacyjnych w wyłącznie w stosunku do nowo otwartych aptek. Przepis ten na pewno będzie budził wiele kontrowersji a jego wykładnia będzie zarzewiem sporów pomiędzy przedsiębiorcami a Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: