Nowe zasady opodatkowania przychodu z tytułu aportu

Konrad Dura        06 listopada 2016        Komentarze (0)

W obecnym stanie prawnym, przychód z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, ustalany jest na podstawie nominalnej wartości obejmowanych udziałów. Powstaje on momencie dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitały zakładowego. Jednocześnie na dzień objęcia udziałów określa się koszt uzyskania przychodu, zaś metoda ich ustalenia zależy od tego co jest przedmiotem aportu. Przy odpowiednim ustaleniu wartości udziałów objętych w zamian za aport można znacznie obniżyć opodatkowanie. W takim przypadku powstanie nadwyżka wartości wnoszonego składnika majątkowego nad nominalną wartością udziałów, która jednak nie będzie opodatkowana.

Od 1 stycznia 2017 r. przychód z tytułu wniesienia aportem wkładu niepieniężnego stanowić będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki. W przypadku gdy wartość wkładu obiegać będzie od wartości rynkowej lub w ogóle nie zostanie określona w statucie, umowie spółki lub innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem będzie wartość rynkowa wkładu określona na dzień przeniesienia.

Jednocześnie nie zmienią się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów, co w praktyce będzie to oznaczać zwiększenie obciążeń podatkowych związanych z aportem.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: