Ograniczenia sukcesji uniwersalnej

Konrad Dura        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

W poprzednich postach wspomniałem, iż w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością znajduje zastosowanie sukcesja uniwersalna praw i obowiązków. W praktyce oznacza to, że na podmiot powstały w wyniku przekształcenia przechodzą wszelkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas przedsiębiorcy. Dotyczy to zarówno praw i obowiązków o charakterze prywatnoprawnym np. wynikających z umów umów kredytowych, leasingowych czy umów z kontrahentami, jak i wynikających z uregulowań prawa publicznego.

Od powyższej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane przedsiębiorcy przechodzą na spółkę powstałą w wyniku przekształcenia pod warunkiem, że decyzja o ich udzieleniu nie stanowi inaczej. Ograniczenie to może wynikać też wprost z ustawy.

Przed przekształceniem należy również przeanalizować umowy, których stroną jest przedsiębiorca. Mogą one zawierać klauzule umożliwiające wcześniejsze wypowiedzenia lub rozwiązanie umowy w przypadku zmiany formy prawnej. Klauzule te mogą również wymagać uprzedniego poinformowania o przekształceniu, czy nawet wprowadzać wymóg uzyskania zgody na przekształcenie. Zapisy takie mogą pojawiać się w szczególności w umowach z bankami, firmami leasingowymi czy też z dostawcami hurtowymi.

Sukcesja uniwersalna została wprowadzona również w przypadku procedur połączenia i podziału spółek prawa handlowego. Jednak i tu mamy do czynienia z pewnymi ograniczeniami. W przypadku decyzji administracyjnych wydanych przed wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych (tj. przed 1 stycznia 2001 r.), zasadą jest brak sukcesji, chyba że dotychczasowe przepisy pozwalały na przejście opraw i obowiązków na spółkę przejmującą lub powstałą w wyniku podziału.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: