Spółka komandytowa – czy warto się przekształcać?

Konrad Dura        15 stycznia 2017        Komentarze (0)

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej wiąże się z szeregiem korzyści, których nie dają inne spółki osobowe. Spółka ta daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności do  części wspólników, tj. komandytariuszy, do wysokości sumy komandytowej. Z uwagi na brak wymogów co do minimalnej wysokości wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki, odpowiednie ukształtowanie sumy komandytowej pozwala na całkowite wyłączenie odpowiedzialności osobistej komandytariuszy. Ponadto wspólnikiem w spółce komandytowej może być również osoba prawna, co pozwala na wskazanie spółki z o.o. jako komplementariusza tj. wspólnika odpowiadającego całym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej.

Nie mniej istotne są korzyści podatkowe. W przypadku spółki komandytowej nie występuje podwójne opodatkowanie zysków spółki, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Podatek dochodowy płacą wspólnicy spółki, przy czym osoby fizyczne maja możliwość wyboru opodatkowania stawką liniową w wysokości 19%. W przypadku gdy komplementariuszem jest nowo założona spółka z o.o. będzie ona mogła skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 15%.

Czy zatem warto przekształcić spółkę osobową w spółkę komandytową? Zdecydowanie tak. Standardowa procedura jest podobna do tej, o której pisałem przy okazji omawiania przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego. Do jej realizacji niezbędne są następujące kroki:

  1. Pierwszy etap obejmuje sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, do których zaliczamy projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki komandytowej, wycenę majątki spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia.
  2. Kolejny etap polega na przekazaniu planu przekształcenia do badania przez biegłego rewidenta. Z badania biegły sporządza opinię, którą składa w sądzie rejestrowym.
  3. Następnie wspólnicy powinni podjąć uchwałę o przekształceniu, określić wspólników prowadzących sprawy spółki (komplementariuszy) oraz zawrzeć umowę spółki komandytowej.
  4. Ostatnim etapem przekształcenia jest zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego, w wyniku którego sąd dokonuje wpisu spółki komandytowej. Jednocześnie sąd powinien wykreślić z KRS spółkę osobową.

Realizacja procedury przekształcenia,  w zależności od sprawności działania księgowej, biegłego rewidenta oraz sądu rejestrowego, trwa około 4-5 miesięcy. W określonych przypadkach można jednak zastosować procedurę uproszczoną, która pozwala skrócić ten czas do 2-3 tygodni. O tym jednak napiszę w kolejnym poście.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: