Przekształcenie apteki prowadzonej w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa

Konrad Dura        31 października 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu zgłosił się do mnie klient. Prowadzi on aptekę w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa i planuje zmienić formę prawną prowadzonej działalności na spółkę z o.o. Analizując możliwe warianty przekształcenia musiałem wziąć pod uwagę konieczność zachowania koncesji na prowadzenie apteki. Apteka mieści się w starym lokalu, który nawet po remoncie nie spełniałby wymogów koniecznych do uzyskania nowego zezwolenia.  W takiej sytuacji utrata koncesji oznaczałaby zamknięcie firmy.

Dlatego też zaproponowałem przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. w trybie przewidzianym  art. 584 ze znaczkiem 1 Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie to zapewnia sukcesję wszelkich praw i obowiązków na podmiot powstały w wyniku przekształcenia. Ponadto na spółkę z o.o. przechodzą wszelkie zezwolenia, koncesje i ulgi przysługujące przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

W konsekwencji przedsiębiorca będzie mógł kontynuować działalność w formie spółki z o.o. bez konieczności występowania o nowe zezwolenie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: