Uwaga na podatek liniowy przy przekształceniu!

Konrad Dura        24 maja 2017        Komentarze (0)

Podejmując decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową prawa handlowego (tj. spółkę jawną, partnerską czy komandytową) należy pamiętać również o wyborze formy opodatkowania przez jej wspólników. Niezłożenie zawiadomienia o wyborze stawki liniowej w odpowiednim terminie może doprowadzić do opodatkowania wspólników na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej 18% i 32%).

Zatem kiedy powinniśmy zawiadomić urząd skarbowy o wyborze stawki liniowej?   

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki liniowej jest uzależnione od złożenia stosownego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku podatkowego, oświadczenie składa się przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Mając na uwadze powyższe, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową datą graniczną złożenia oświadczenia jest data uzyskania pierwszego przychodu przez spółkę powstałą w wyniku przekształcenia. Potwierdza to również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2012 r. (II FSK 1432/ 10).

W tym miejscu przypomnę, że do przekształcenia dochodzi w momencie rejestracji spółki w KRS, zatem pierwsze przychody spółka osobowa (a co za tym idzie jej wspólnicy) uzyska w dniu wpisu do KRS. Pamiętaj jednak, że sąd przesyła postanowienie o wpisie pocztą, wiec dotrze ono do Ciebie z opóźnieniem. Wprawdzie można na bieżąco sprawdzać, czy wpis nie pojawił się na portalu https://ems.ms.gov.pl i w dniu pojawienia się wpisu złożyć stosowne oświadczanie do urzędu skarbowego, jednak takie działania naraża podatnika na spór z urzędem skarbowym.

Dlatego, pamiętaj by złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego niezwłocznie po powzięciu uchwały o przekształceniu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: